Изготвена е пълна справка на язовирите в Търговищко

Изготвен е пълен списък на всички 35 язовира на територията на община Търговище. Целта е местната администрация да има постоянна информация за тяхното състояние и за това кои са собствениците, за да може да ги информира своевременно при необходимост от източване на хидросъоръженията, при възникване на ситуации, които биха създали опасност за населението от околните села. Списъкът е част от обща организация, в която са включени и кметовете, които са задължени на 4 часа да съобщават за състоянието на язовирите при нужда. Картографията събира информация за местоположението на язовирите до най-близкото населено място, типа язовирна стена, дължината и широчината й. За някои фигурира обема, максималната им дълбочина, а за потенциално опасните язовири – и времето за източване в денонощие. Те са специално обозначени. Такива са - големият язовир във Вардун, тези в Лиляк, Пресиян, Росина, Руец, Съединение и Търговище. Към момента всички те са в добро състояние, не са пълни и са под наблюдение, информира Кирил Керев – главен експерт по отбранително-мобилизационната подготовка и управление при кризи в местната администрация.

0 yorum: