Предвиждат данък сгради 1,5 на хиляда в Търговище

Предвиждат данък сгради 1,5 на хиляда в Търговище

Според проекта за Наредба, определяща размера на местните данъци в Община Търговище, данъкът върху недвижимите имоти се предвижда в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Проектонаредбата може да бъде видяна в официалния сайт на Община Търговище – www.targovishte.bg. Тя е публикувана на първо място в рубриката „Ново в сайта”. В текста е обяснено, че в общинските бюджети постъпват местните данъци – върху недвижимите имоти, върху наследствата, върху даренията, при безвъзмездно придобиване на имущества, данък върху превозните средства и патентен данък. Според Наредбата, при откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва: за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.; за лица, извън посочените – 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. При дарение на имущество, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на: 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 5 на сто – при дарение между лица извън посочените. За леките автомобили, в проекта за Наредба, размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: до 37 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW; над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW; над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW. Данъкът за товарно ремарке се предвижда да е 5 лв., за къмпинг ремарке - 10 лв. Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: до 22 места, вкл. мястото на водача – 50 лв., над 22 места – 100 лв. Подробно са разгледани също всички видове патентни дейности и годишни размери на данъка. Проектът на Наредба за определяне размера на местните данъци ще бъде разгледан от Общински съвет – Търговище на извънредно заседание през февруари. Дотогава може да бъде обсъждан в сайта на местната администрация.

Източник: http://dariknews.bg
Диляна Стойчева

0 yorum: