Два варианта на газопровод НАБУКО в Областна администрация - Търговище

вДa варианта на предварителното трасе на газопровод НАБУКО през територията на Търговищка област са на разположението на гражданите в Областна администрация, информират от там.
Първият, с дължина около 394 км. преминава през община Антоново, покрай селата Свирчово, Крушолак, Капище, Пчелно, Орач, Малоградец, Шишковица, гр. Антоново и Моравица. Вторият е по-дълъг - 422 км. и преминава през три общини: Омуртаг (покрай селата Звездица, Врани кон,Чернокапци, Долно Козарево, Красноселци, Тъпчилещово и Беломорци); Търговище (покрай селата Божурка, Братово, Цветница, Пресиян и Горна Кабда) и Попово (покрай селата Долна Кабда, Априлово, Светлен, гр. Попово, Паламарца, и Осиково).
Газопроводът НАБУКО ще транзитира природен газ през Турция, България, Румъния, Унгария и ще завършва в Австрия. Общата му дължина е 2002 км. Възложител е „НАБУКО Газ Пийплайн България" ЕООД, дъщерна фирма на „НАБУКО Газ Пийплайн интернешънъл" Гмбх - Виена, Австрия. За изпълнител на проекта е определен „Химкомплект-инженеринг" АД, гр. София, които уведомяват обществеността на Търговищка област за започване на предварителните си проучвания за разработване на проекта за строителство.
В тази връзка в Областна администрация са предоставени двата варианта на трасето, нанесени на административната карта на България, с цел заинтересованите граждани да се запознаят с тях, поясниха още от там.
Източник: http://dariknews.bg/ Диляна Стойчева