KAZIM KOYUNCU ANISINA


Kazım Koyuncu Ve İsyanım....

Adam gibi adamdı, silinmez iz bıraktı

Sade bir yaşam sürdü, gösterişe ıraktı

Çok yazık ondan sonra hüsran mı olacaktı

Kazım'ı istismara yeltenenler utansın

Buna bir son verelim bütün canlar uyansın...

Adına kuruyorlar şimdi kültür merkezi

Yine rant mi kaygısı, düşündürür herkesi

Rahat koy verin onu daha gür çıksın sesi

Kazım'la siyasete yeltenenler utansın

Buna bir son verelim bütün canlar uyansın...

Şimdi Kazım sağ olsa çitiniz mı çıkardı

Bütün bu yanlışları başınıza yıkardı

Anlaşıldı kı ona sevginiz bu kadar dı

Kazım'ı can elinden vuran kimse utansın Buna bir son verelim bütün canlar uyansın...

Nice insan özlemle yanmış yanmış tutuşmuş

Acaba gönül kuşu neden uzağa uçmuş

Kimisi sahiplenme kavgasına tutuşmuş

Kazım'ı bir kalıba oturtanlar utansin

Buna bir son verelim bütün canlar uyansın...

0 yorum: