Осем семейства се обучават за приемни родители в ТърговищеНови осем семейства са изявили желание да станат приемни родители в Търговище. Кандидатите вече започнаха обучението си в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където се осъществява експертната подкрепа и популяризирането на приемната грижа. Шест от семействата са заявили желанието си да станат професионални приемни родители, а две са готови да приемат деца като доброволци, без да получават заплащане за това. Професионалисти от комплекса – социални работници и психолози, ще провеждат обучението два пъти седмично с кандидатстващите за професионално приемно семейство. Доброволните приемници ще преминат отделен курс през почивните дни. Обучението се състои от два модула – базов и „допълнителна квалификация за професионално приемно семейство”. Кандидатите за доброволна приемна грижа ще преминат само базовия, докато бъдещите професионални приемници ще трябва да усвоят и двата модула, както е според Закона. Продължителността на обучението е четири сесии по три часа – за базовия модул и осем сесии по три часа за профилирания, като се очаква занятията да приключат в рамките на един месец.
Последна промяна ( 24 January 2008 )

0 yorum: