2 309 души смениха лекаря си в Търговищко


Отчетените в РЗОК Търговище данни за периода сочат, че общо подадените талони за избор на личен лекар са 2436, като от тях само 127 са за първоначален избор. 2309 лица са извършили промяна в избора си през декември. За сравнение през юни, това са направили 2 549 граждани от област Търговище. Най-много са подадените форми за смяна на общопрактикуващия лекар в община Търговище - близо 1500, следвана от община Попово – 527, община Омуртаг - 224, община Опака - 86 и община Антоново - 50 бр. Най – честите причини, посочени от гражданите са - недоволство от оказваната медицинска помощ, недобро отношение към болния, вземане на потребителска такса на пациенти, освободени от такава, неспазване на работните графици от страна на лекарите. Решаващ критерий за смяната при някои граждани е и по - лесния достъп до кабинетите на медиците. В област Търговище лицата, извършили избор на общопрактикуващ лекар са 136 649, от тях 22 900 души са с прекъснати здравноосигурителни права, информират още от здравната каса. Следващият период , в който гражданите могат да променят избора си на личен лекар е през месец юни.

0 yorum: